Wykonanie rozdzielni centralnego ogrzewania w Apartamentach we Wrocławiu

Wykonanie rozdzielni centralnego ogrzewania instalacji wody ciepłej oraz zimnej w Apartamentach we Wrocławiu przy ul.Gwiażdzistej.