Nowatorski projekt parku wody

Nowatorski projekt parku wody na kompleksie Zaginionego miasta ROSENAU w Pokrzywnej.